THÔNG BÁO

Về việc cử cán bộ, viên chức tham gia lớp phổ biến Luật giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018 và tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB lop pho bien luat GD.pdf)TB lop pho bien luat GD.pdf[ ]513 kB