THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-02 “Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk”do ThS.Đỗ Thị Kiều An làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h00, thứ sáu ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 3.9.1 – Khu thực nghiệm Khoa Nông Lâm nghiệp – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!