Văn bản

0
0
0
s2sdefault

MẪU ĐƠN, GIẤY XÁC NHẬN

1

Đơn xin mở lớp học lại theo nhu cầu

2

Đơn xin học cải thiện

3

Đơn xin học lại (học phần tương đương)

4

Đơn xin học lại

5

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

6

Đơn xin nhập học lại

7

Đơn xin nghỉ học

8

Giấy nhận xét sinh viên ngoại trú

9

Phiếu đăng ký, điều chỉnh học phần

10

Biên bản họp lớp

11

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

12

Giấy xác nhận xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

13

Giấy xác nhận hỗ trợ của địa phương cho sinh viên  dân tộc thiểu số

14

Giấy xác nhận sinh viên các lý do khác

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (mau don.doc)mau don.doc[ ]202 kB
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

VĂN BẢN KHÁC

1

Quy định cấp chứng chỉ môn học giáo dục thể chất cho sinh viên theo học chế tín chỉ

2

Một số hướng dẫn hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký kế hoạch học tập

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (vanbankhac.pdf)vanbankhac.pdf[ ]1076 kB
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

TÀI LIỆU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

1

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII

3

Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

4

Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

5

Giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (tailieutuanshcd.pdf)tailieutuanshcd.pdf[ ]883 kB
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

BẢO HIỂM Y TẾ

1

Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT)  năm 2008

2

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 của Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 13/6/2014

3

Thông tư liên tịch số 41/2014 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ

Tài chính

4

Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (baohiemyte.pdf)baohiemyte.pdf[ ]800 kB
0
0
0
s2sdefault