Khoa Ngoại ngữ

0
0
0
s2sdefault

QUY ĐỊNH

Về thực hiện tiểu luận môn học

 

Căn cứ Thông báo số 1785/TB-ĐHTN ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng về ….;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-ĐHTN ngày 06/12/2021 của Hiệu trưởng về “Qui định về công tác Khảo thí của trường Đại học Tây Nguyên”;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa khoa Ngoại ngữ ngày 10/12/2021; 

Khoa Ngoại ngữ thống nhất quy định về trách nhiệm các bên liên quan, hình thức viết và chấm, lưu trữ tiểu luận môn học như sau:

1. Giảng viên phụ trách học phần đề xuất chủ đề tiểu luận, Trưởng bộ môn phụ trách học phần/ nhóm học phần duyệt, số lượng tối thiểu 03 chủ đề/1 tín chỉ.

2. Giảng viên phụ trách học phần phổ biến cho sinh viên chủ đề và thời gian thực hiện tiểu luận.

3. Thời gian nộp tiểu luận là 10 ngày kể từ ngày kết thúc học phần hoặc kể từ ngày có lịch thi kết thúc học phần đó hoặc kể từ ngày đầu tiên của lịch thi học kỳ. Đối với sinh viên nộp tiểu luận qua đường bưu điện hoặc các dịch vụ chuyển phát khác thì thời hạn nộp căn cứ theo dấu bưu điện nơi chuyển đi đồng thời sinh viên phải giữ lại phiếu gửi (để làm căn cứ sau này).

4. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp nhận tiểu luận tại văn phòng bộ môn/ khoa và yêu cầu sinh viên ký nộp vào bảng điểm/ danh sách nộp tiểu luận. Trường hợp sinh viên nộp qua đường bưu điện thì sau đó sinh viên có thể đến gặp giảng viên để ký xác nhận vào danh sách này.

5. Mỗi tiểu luận do 2 giảng viên chấm. Trường hợp đặc biệt có thể do 1 giảng viên và trưởng bộ môn chấm. Điểm của tiểu luận là trung bình cộng (lấy đến 1 chữ số thập phân) của điểm chấm. Trường hợp điểm chấm của 2 giảng viên lệch từ 3 điểm trở lên thì 2 giảng viên thảo luận để thống nhất điểm. Nếu vẫn không thống nhất được điểm thì trưởng bộ môn cử 1 giảng viên khác chấm độc lập và lấy điểm này.

6. Trong vòng 5 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nộp tiểu luận, giảng viên hoàn tất việc chấm tiểu luận, nộp 1 bảng điểm theo qui định và tiểu luận cho Trưởng bộ môn, đồng thời nộp 2 bảng điểm (có xác nhận của Trưởng Bộ môn) cho phòng Quản lý chất lượng. Bộ môn có trách nhiệm lưu trữ tiểu luận và kết quả chấm, phục vụ hậu kiểm khi cần thiết.

7. Thể thức và cấu trúc trình bày tiểu luận

7.1. Thể thức trình bày

Tiểu luận có thể viết tay hoặc đánh máy, sử dụng giấy trắng khổ A4 (210x297 mm).

Tiểu luận có từ 5 đến 9 trang (từ phần mở đầu đến phần kết luận, đánh số trang ở giữa lề dưới trang giấy).

Tiểu luận đánh máy sử dụng font chữ Times New Roman - UNICODE, cỡ chữ 14, soạn trên WORD, dãn dòng 1,5 line, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2 cm.

Mỗi tiểu luận có 1 trang bìa in giấy màu theo mẫu (phụ lục 1).

7.2. Cấu trúc tiểu luận

Mỗi tiểu luận gồm có 3 phần chính (1. Introduction; 2. Body; 3. Conclusion) (phụ lục 2), phần Tài liệu tham khảo (References) theo mẫu (phụ lục 3) và Phiếu chấm dành cho giảng viên cho điểm (phụ lục 4).

Qui định này áp dụng kể từ học kỳ I năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh thì Hội đồng khoa sẽ thảo luận và điều chỉnh cho phù hợp.

                    KHOA NGOẠI NGỮ

       

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Căn cứ Kế hoạch số 4/KH-QLCL ngày 20/10/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020-2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; Phòng Quản lý chất lượng báo cáo kết quả như sau (có tệp đính kèm):

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Trích nguyên văn Thông báo của Phòng Quản lý chất lượng: 

Kính gửi quý thầy cô,

Thay mặt Ban Tổ chức khóa tập huấn "Thực hành phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo", xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đã sắp xếp thời gian để tham gia trong khoảng thời gian 11-12/11/2020.
Để chuẩn bị tốt nhất cho khóa tập huấn, P. QLCL xin có một số thông tin thông báo tới quý thầy cô như sau:
 • Tài liệu: Quý thầy, cô sẽ nhận vào buổi sáng ngày 11/11/2020.
 • Công tác chuẩn bị: Quý thầy cô mang theo laptop, mang theo các tài liệu cần thiết như Chương trình đào tạo, Bản mô tả chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần, Báo cáo tự đánh giá (nếu có) ... để thực hành.
 • Địa điểm tổ chức khóa tập huấn: Phòng 7.1 (Tầng 7), Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên.
 • Quý thầy cô đăng vui lòng có mặt trong khoảng thời gian 7:45-7:55 sáng thứ Tư (ngày 11/11/2020).
 • Phòng QLCL sẽ bố trí chỗ ngồi theo nhóm (Khoa) Quý thầy cô vui lòng ngồi đúng tên và số chỗ ngồi như trong sơ đồ để tiện cho công tác quản lý lớp học, đảm bảo tham dự đủ 4 buổi của đợt tập huấn. Trong thời gian tập huấn, xin vui lòng để điện thoại di động ở chế độ im lặng. 
 • Để tiện cho việc trao đổi, thảo luận quý thầy, cô có thể chuẩn bị các nội dung cần trao đổi với chuyên gia về công tác viết báo cáo tự đánh giá CTĐT.
 • Một số văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo, xin được gửi trước để quý thầy, cô tiện tham khảo:

  1.   Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  2.   Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

  3.   Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

  4.   Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

  5.   Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

  6.   Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về việc thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Nếu thầy cô nào ý kiến gì cần trao đổi thì xin vui lòng phản hồi với Ban Tổ chức qua email: trancuong@ttn.edu.vn hoặc số ĐT: 0336984747 (gặp Trần Văn Cường).
Trân trọng.
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Trích nguyên văn Thông báo của Phòng Quản lý chất lượng: 

Kính gửi quý thầy cô,

Thay mặt Ban Tổ chức khóa tập huấn "Thực hành phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo", xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đã sắp xếp thời gian để tham gia trong khoảng thời gian 11-12/11/2020.
Để chuẩn bị tốt nhất cho khóa tập huấn, P. QLCL xin có một số thông tin thông báo tới quý thầy cô như sau:
 • Tài liệu: Quý thầy, cô sẽ nhận vào buổi sáng ngày 11/11/2020.
 • Công tác chuẩn bị: Quý thầy cô mang theo laptop, mang theo các tài liệu cần thiết như Chương trình đào tạo, Bản mô tả chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần, Báo cáo tự đánh giá (nếu có) ... để thực hành.
 • Địa điểm tổ chức khóa tập huấn: Phòng 7.1 (Tầng 7), Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên.
 • Quý thầy cô đăng vui lòng có mặt trong khoảng thời gian 7:45-7:55 sáng thứ Tư (ngày 11/11/2020).
 • Phòng QLCL sẽ bố trí chỗ ngồi theo nhóm (Khoa) Quý thầy cô vui lòng ngồi đúng tên và số chỗ ngồi như trong sơ đồ để tiện cho công tác quản lý lớp học, đảm bảo tham dự đủ 4 buổi của đợt tập huấn. Trong thời gian tập huấn, xin vui lòng để điện thoại di động ở chế độ im lặng. 
 • Để tiện cho việc trao đổi, thảo luận quý thầy, cô có thể chuẩn bị các nội dung cần trao đổi với chuyên gia về công tác viết báo cáo tự đánh giá CTĐT.
 • Một số văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo, xin được gửi trước để quý thầy, cô tiện tham khảo:

  1.   Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  2.   Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

  3.   Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

  4.   Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

  5.   Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

  6.   Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về việc thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Nếu thầy cô nào ý kiến gì cần trao đổi thì xin vui lòng phản hồi với Ban Tổ chức qua email: trancuong@ttn.edu.vn hoặc số ĐT: 0336984747 (gặp Trần Văn Cường).
Trân trọng.
0
0
0
s2sdefault