Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đối với Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Tây Nguyên vào ngày 6/6.

Tham gia buổi làm việc về phía Hội CBB tỉnh Đắk Lắk, có ông Bùi Văn Bang – Phó chủ tịch Hội, ông Bùi Văn Tân – Phó ban Tổ chức Kiểm tra, ông Võ Hồng Sơn – Chánh văn phòng Hội, ông Hoàng Văn Huấn – Phó ban Tuyên giáo; về phía Trường ĐHTN có đồng chí Lê Thế Phiệt – TVĐU – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Phạm Huy Tựa - Phó Giám đốc TTGDQP&AN – Chủ tịch Hội CCB Trường và đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Hội phó Hội CCB.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mở đầu buổi làm việc, ông Bùi Văn Bang – Phó chủ tịch Hội CBB tỉnh Đắk Lắk –Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua kế hoạch, tiêu chí, nội dung, yêu cầu, cách thức kiểm tra, giám sát trong năm 2024 đối với Hội CCB Trường ĐHTN.

Ông Bùi Văn Bang – Phó chủ tịch Hội CBB tỉnh Đắk Lắk –Trưởng đoàn kiểm tra kiểm đã thông qua kế hoạch, tiêu chí, nội dung, yêu cầu, cách thức kiểm tra, giám sát

Trên cơ sở đó, đồng chí Phạm Huy Tựa –  Phó Giám đốc TTGDQP&AN - Chủ tịch Hội CCB Trường đã thông qua Báo cáo tự kiểm tra của Hội CCB Trường, trong đó tập trung vào công tác triển khai tổ chức thực hiện Điều lệ Hội khóa VII, Nghị quyết năm 2024 của Hội CCB tỉnh Đắk Lắk; Công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ của Hội, công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên; công tác hành chính của Hội.

Đồng chí Phạm Huy Tựa – Chủ tịch Hội CCB Trường trình bày Báo cáo tự kiểm tra của Hội CCB Trường

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB Trường về các nội dung được kiểm tra. Từ những nội dung trình bày trong báo cáo và hồ sơ, văn bản, minh chứng thực tế, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất và yêu cầu CCB Trường phải thực hiện và hoàn thiện trong thời gian tới.

“Thông qua đợt kiểm tra này, Đoàn công tác mong muốn Hội CCB trường thấy rõ những hoạt động có hiệu quả và những vướng mắc chưa giải quyết được. Đoàn làm báo cáo gửi về Hội CCB tỉnh để Hội CCB tỉnh xem xét, đề ra các kế hoạch hoạt động để Hội CCB Trường thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn”, ông Bùi Văn Bang đã nói.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Lê Thế Phiệt – TVĐU – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chia sẻ: "Hội CCB Trường luôn thực hiện tốt hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên; tham gia xây dựng các văn bản cũng như việc bảo vệ an ninh chính trị của Nhà trường. Bên cạnh đó, Hội còn nhận được sự quan tâm của Hội CCB tỉnh Đắk Lắk, của Đảng ủy Nhà trường nên trong thời gian qua luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua những trao đổi, chia sẻ, góp ý thẳng thắn của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Trường và  Hội CCB Nhà trường sẽ  phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được và khắc phục những hạn chế, vướng mắc của Hội trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thế Phiệt – TVĐU – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Phòng Truyền thông và TVTS