Sáng ngày 22/5, tại phòng 7.1 tòa nhà Điều hành, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lễ Công bố Nghị quyết thành lập Cơ quan kiểm soát và Nghị quyết bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng trường (HĐTr) Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập theo Quyết định số 4788/QĐ-BGD ĐT ngày ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. HĐTr đã thực hiện tốt các chức năng theo quy định. Trước những yêu cầu của tình hình mới với nhiều văn bản mới có hiệu lực ban hành, HĐTr quyết định thành lập Cơ quan kiểm soát và ra Nghị quyết bổ sung Thư ký HĐTr nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động khác của HĐTr trong thực thi các Nghị quyết.

Thay mặt Chủ tịch HĐTr, đồng chí Ngô Thị Hiếu – Trường phòng TCCB - Thành viên ban Tổ chức nhân sự HĐTr thông qua Nghị quyết thành lập Cơ quan kiểm soát gồm 5 thành viên:

  1. Ông Trần Trung Dũng, Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trưởng ban;
  2. Bà Trương Thị Hiền, Giảng viên chính, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, Thư ký;
  3. Ông Nguyễn Anh Dũng, Giảng viên cao cấp,  Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Thành viên;
  4. Ông Văn Tiến Dũng, Giảng viên cao cấp,  Trưởng Ban Tài chính và Cơ sở vật chất, Thành viên;
  5. Ông Phạm Trọng Lượng,  Giảng viên chính, Trưởng Ban Đào tạo và Bảo đảm chất lượng, Thành viên.

Đồng chí Ngô Thị Hiếu – Trường phòng TCCB - Thành viên ban Tổ chức nhân sự HĐTr thông qua Nghị quyết thành lập Cơ quan kiểm soát

Tại Lễ Công bố, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTr đã trao Nghị quyết thành lập và đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng các thành viên Cơ quan kiểm soát của HĐTr.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTr trao Nghị quyết thành lập Cơ quan kiểm soát của HĐTr

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTr và đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng trao Nghị quyết thành lập và tặng hoa chúc mừng các thành viên Cơ quan kiểm soát của HĐTr

Cùng với đó,  HĐTr đã công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Trương Thị Hiền.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTr trao Nghị quyết bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Trườngcho đồng chí Trương Thị Hiền.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTr và đồng chí Lê Đức Niêm – Phó Bí thư ĐU – Phó Hiệu trưởng trao Nghị quyết bổ nhiệm Thư ký HĐTr cho đồng chí Trương Thị Hiền

Phòng Truyền thông và TVTS