Căn cứ Kết luận số 1385-KL/ĐU ngày 5/4/2024 của Đảng ủy ĐHTN về nội dung họp Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 113 khóa XII; căn cứ tờ trình số 42/TTr-ĐHTN ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHTN về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN; căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐTr ngày 16/4/2024 về tổ chức Hội nghị Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN. Sáng ngày 25/4, tại phòng 2.3 tòa Nhà điều hành, Hội đồng trường Trường ĐHTN đã tổ chức Hội nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng trường – Chủ trì Hội nghị đã thông qua kết quả lấy phiếu ở các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm, kết quả xác minh và những kết luận liên quan đối với đồng chí Lê Thế Phiệt – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng trường – Chủ trì Hội nghị thông qua các kết quả và những kết luận ở các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm trước đối với đồng chí Lê Thế Phiệt

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thế Phiệt đã thông qua báo cáo chương trình công tác theo dự kiến phân công công tác của mình trên cương vị Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm.

Đồng chí Lê Thế Phiệt đã thông qua báo cáo chương trình công tác theo dự kiến phân công công tác của mình trên cương vị Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm

Các thành viên Hội đồng trường tham gia hội nghị đã trao đổi, nhận xét và đánh giá một cách khách quan đối với báo cáo chương trình công tác của đồng chí Lê Thế Phiệt.

Các thành viên Hội đồng Trường bỏ phiếu tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng trường tham gia Hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tán thành kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trước đối với đồng chí Lê Thế Phiệt với vị trí được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Chủ tịch Hội đồng trường sẽ ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với đồng chí Lê Thế Phiệt.

Phòng Truyền thông và TVTS