Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024). Nhằm bồi dưỡng, bổ sung kịp thời đội ngũ đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 10-11/03/2024, Đoàn trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn” năm 2024 cho 150 Thanh niên tiên tiến đến từ các Liên chi đoàn, trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

Các bạn thanh niên tiên tiến tham gia lớp học “Bồi dường đối tượng kết nạp Đoàn”

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn được Đoàn trường tổ chức với mục đích bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Đ/c Ngô Thế Sơn - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên giảng dạy tại lớp học

Tại buổi học, các bạn thanh niên tiên tiến đã được Đ/c Ngô Thế Sơn - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên và Đ/c Trương Văn Thủy - Ủy viên BTV Đoàn trường - Bí thư Đoàn khoa Lý luận giới thiệu, bồi dưỡng những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn qua các thời kỳ; ý nghĩa của các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, các phong trào hành động cách mạng của thanh niên; vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống lịch sử của Nhà trường qua những đoạn video clip, hình ảnh sinh động.

Đ/c Trương Văn Thủy chụp hình kỷ niệm cùng các bạn tham gia lớp đối tượng đoàn.

Kết thúc buổi bồi dưỡng,các bạn tiến hành làm bài thu hoạch và kết quả bài viết cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét việc kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các bạn thanh niên xác định rõ cần phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cố gắng phấn đấu trở thành người Đoàn viên ưu tú. Chúc các bạn tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong; xung kích trong mọi hoạt động phong trào; thể hiện bản lĩnh của người thanh niên thời đại mới, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không ngại khổ với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tin bài do Đoàn Trường cung cấp