Ngày 7/3, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, chủ trì hội nghị có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, đồng chí Lê Đức Niêm - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng.

Chủ trì Hội nghị

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu mời, Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Chi ủy viên; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó đoàn thể cấp trường.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường thông qua “Báo cáo công tác Đảng năm 2023 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường thông qua báo cáo công tác Đảng năm 2023 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà Trường thông qua chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm 2024 đối với các Chi bộ, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHTN

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá: “Báo cáo công tác Đảng năm 2023 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024”. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị đã thống nhất xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2024, đó là:

  1. Triển khai cho đảng viên, viên chức và người học quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
  2. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng kế hoạch có trọng tâm, hướng đến giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, cấp thiết và phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo hoàn thiện bộ các quy chế, quy định của Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật.
  3. Nâng cao chất lượng hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm việc với những tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể. Gắn trách nhiệm của ủy viên thường vụ và cấp ủy viên với kết quả, hiệu quả công việc được giao, với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.
  4. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền hạn của cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công việc.
  5. Chỉ đạo về mô hình quản trị và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình phù hợp với mức độ tự chủ của Nhà trường. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý mạnh mẽ gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp, chính sách giữ chân và thu hút giảng viên có trình độ cao.
  6. Chỉ đạo các đoàn thể cấp Trường xây dựng và triển khai chương trình công tác đề ra, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường và làm tốt công tác kết nối giữa Nhà trường với cộng đồng, xã hội.
  7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học", phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", trong đó lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính và khuyến khích sự sáng tạo, tránh bình quân chủ nghĩa để việc dạy tốt hơn, học tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn.
  8. Chỉ đạo Trường Trung học phổ thông thực hành Cao Nguyên triển khai có hiệu quả hệ trung học phổ thông chất lượng cao, xây dựng phương án tự chủ.
  9. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

     10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động và phát triển, ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức

     11.  Hoàn thành việc sát nhập Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk trong năm 2024.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, thừa ủy quyền của Văn Phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng Bộ Nhà trưởng đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Mã Thị Kim Hà - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Võ Hồng Sinh - Đảng viên chi bộ khoa Y dược và đồng chí Phạm Trọng Lượng -  Đảng ủy viên - UV UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ phòng Công tác sinh viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mã Thị Kim Hà

Đồng chí Lê Đức Niêm trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Hồng Sinh và đồng chí Phạm Trọng Lượng

Để động viên và khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đối với các đồng chí đảng viên, Đảng ủy đã Quyết định khen thưởng cho 6 thành viên tham gia Hội thi “Dân vận khéo” đạt giải Nhì cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Niêm trao giấy khen cho các đồng chí tham gia Hội thi “Dân vận khéo”

Bên cạnh đó Đảng bộ Nhà trường cũng Quyết định trao Giấy khen cho 04 tập thể và 55 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảng trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh tặng giấy khen cho 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2023

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc và đồng chí Nguyễn Văn Nam trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2023

Đồng chí Lê Đức Niêm và đồng chí  Nguyễn Thanh Tân trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2023

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc và đồng chí Nguyễn Phương Đại Nguyên trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2023

Đồng chí Lê Thế Phiệt trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng trong năm 2023

Toàn cảnh buổi làm việc

Với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra một cách cụ thể, hi vọng trong năm 2024, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phòng Truyền thông và TVTS