Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Với mong muốn hoạt động Bảo đảm và kiểm định chất lượng ngày càng được nâng cao và đạt được hiệu quả, sáng ngày 20/12, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thảo: “Tổng kết công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục” năm 2023 để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý, giảng viên trong Nhà trường có thể trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng ngày càng đi sâu và xuyên suốt trong các hoạt động của Nhà trường. Trường Đại học Tây Nguyên đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 14 chương trình đào tạo và đạt được tiến độ đề ra. Việc tổ chức Hội thảo: “Tổng kết công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai xây dựng nhiệm vụ trong năm học 2024” là rất quan trọng, đây yếu tố quyết định việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Nhà trường. Hội thảo sẽ giúp cho chúng ta thấy được quy trình chưa tốt ở đâu, những tồn tại chưa khắc phục để từ đó xây dựng quy trình thực hiện việc đánh giá và bảo đảm chất lượng được chuẩn hóa hơn và chất lượng hơn.

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo thu hút nhiều tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ và giảng viên trong và ngoài Trường gửi bài về Ban tổ chức với nội dung chủ yếu xoay quanh các chủ đề: Bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh tự chủ đại học; Kiểm định chất lượng giáo dục; Bảo đảm chất lượng dạy và học… .Ban tổ chức đã lựa chọn được 13 tham luận để đăng trên Kỷ yếu Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe ThS. Huỳnh Văn Quốc - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thông qua "Báo cáo công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024". Để Hội thảo đạt được hiệu quả, đã có nhiều tham luận được trình bày tại Hội thảo như: “Tác động của hoạt động kiểm đinh chất lượng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục” của TS. Đặng Thị Thúy Kiểu, “Phát triển các chương trình đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Tây Nguyên” của ThS. Vũ Thị Việt Anh, “Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên từ năm 2028 – 2022, vấn đề cần trao đổi” của ThS Lý Ngọc Tuyên,…

ThS. Huỳnh Văn Quốc thông qua Báo cáo công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

TS. Đặng Thị Thúy Kiểu trình bày tham luận: “Tác động của hoạt động kiểm đinh chất lượng đến việc nâng chao chất lượng giáo dục”

ThS. Vũ Thị Việt Anh trình bày tham luận: “Phát triển các chương trình đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Tây Nguyên”

ThS Lý Ngọc Tuyên trình bày tham luận: , “Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên từ năm 2028 – 2022, vấn đề cần trao đổi”

Thông qua các tham luận được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý, đề xuất những giải pháp cụ thể, để Ban tổ chức và Nhà trường có những những điều chỉnh, những thay đổi phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác bảm đảm và kiểm định của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian tới.

Từ những luận cứ khoa học, những kinh nghiệm thực tiễn được trình bày tại Hội thảo là cơ sở để Nhà trường, các đơn vị, cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn về công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Đồng thời thúc đẩy quá trình cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế đúng với mục tiêu chiến lược và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đang hướng đến.

Các đại biểu tham gia Hội nghị chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS