Sáng ngày 2/11, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đổi mới công tác đào tạo và tuyển sinh.

Tham gia Hội nghị, có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng, PGS. TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị; trưởng, phó các Bộ môn; trợ lý các Khoa; CBVC là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; CBVC phòng Đào tạo, Phòng TT&TVTS.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: đổi mới công tác đào tạo và công tác tuyển sinh là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất được đào tạo và thu hút đầu vào của Trường. Dựa vào thực trạng công tác đào tạo và tuyển sinh trong những năm gần đây, Nhà trường tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình, xác định rõ những khó khăn, thách thức để kịp thời điều chỉnh, xây dựng kế hoạch hành động nhằm đổi mới, cải tiển, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và tuyển sinh trong thời gian tới.

PGS. TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Họi nghị phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị đã có 06 tham luận được trình bày. Nội dung các tham luận đã nêu bật những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn và đề xuất một số giải pháp về công tác đào tạo và tuyển sinh, đội ngũ nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đối với công tác đào tạo và tuyển sinh; phát triển chương trình đào tạo, thiết lập chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

TS. Đặng Thị Thúy Kiều – Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận: “Báo cáo công tác đào tạo năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023 – 2024”

TS. Ao Xuân Hòa – Phó trưởng phòng TT&TVTS trình bày tham luận: “Báo cáo thực trạng tuyển sinh, công tác tuyển sinh năm 2023, phương hướng giải pháp năm 2024”

TS. Ngô Thị Hiếu – Trưởng phòng TCCB trình bày tham luận: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH, nâng cao chất lượng đào tạo”

TS. Lê Minh Tân – Trưởng bộ môn Vật lý trình bày tham luận: “Ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS trong đào tạo và tuyển sinh”

ThS. Tống Thị Lan Chi – Giám đốc TTĐMST tỉnh Đắk Lắk trình bày tham luận: “Hợp tác doanh nghiệp và các bên liên quan trong công tác tuyếninh, đào tạo và việc làm cho sinh viên”

TS. Trần Văn Cường – Giảng viên phòng QLCL trình bày tham luận: “Phát triển CTĐT, thiết lập chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu xã hội”

Trên tinh thần xây dựng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo và công tác tuyển sinh, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến, nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, để cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng tốt hơn, thu hút được đầu vào tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Nhà trường trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị trong toàn Trường đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt công tác đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch chiến lược về công tác tuyển sinh và truyền thông ngày càng hiệu quả hơn.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS