Ngày 31/10/2023, tại hội trường 200 chỗ tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024.

Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Trọng Lượng – Chủ tịch Công đoàn Trường - Trưởng phòng CTSV. Thành phần tham dự Hội nghị là BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, BGH, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Trưởng Ban nữ công, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, các đại biểu được bầu từ các đơn vị.

Đoàn Chủ tịch

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua dự thảo Báo Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023- 2024. TS. Nguyễn Thị Tĩnh thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2022 – 2023.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua dự thảo Báo Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023- 2024

TS. Nguyễn Thị Tĩnh thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2022 - 2023

Trong năm học 2022– 2023, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 đã tổng hợp những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng; Công tác Hội đồng Trường; công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác HSSV; hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế; xây dựng, quản lý cơ sở vật chất và tài chính; công tác an ninh trật tự trong trường; Công tác Thanh tra Pháp chế; hoạt động của Bệnh viện; trường PTTH Thực hành Cao Nguyên; Trường Mầm non thực hành 11/11; Viện CNSH và MT; công tác thi đua khen thưởng; công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên, Hội SV, Hội Cựu giáo chức... Hầu hết các đơn vị trong toàn Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt các chỉ tiêu đề ra.

Với những thành quả đạt được trong năm học vừa qua, Đảng bộ Nhà trường đã được Tỉnh ủy Đắk Lắk công nhận đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2022; 05 cá nhân được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Công đoàn Trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên được Tỉnh đoàn tặng  Bằng khen; Có 01 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo điển hình 40 năm” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1982 – 2022) và 01 cá nhân là “Điển hình tiên tiến toàn quốc” năm 2023.

Có được thành công đó là nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, Hội đồng Trường và BGH đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, bên cạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy; Hội đồng Trường tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành giáo dục, đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ và quản trị Nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính; tăng số lượng GS, PGS, tiến sĩ, giảng viên cao cấp, giảng viên chính; hoàn thành xây dựng lộ trình và thực hiện sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Tây Nguyên; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học; đẩy mạnh công tác viết giáo trình, sách tham khảo phục vụ đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, mở từ 01 đến 02 ngành đào tạo đại học mới trên cơ sở nguồn lực hiện nay của Nhà trường và nhu cầu của xã hội; đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh có mục tiêu, trọng điểm và đa dạng loại hình tuyển sinh; chủ động tìm các nguồn kinh phí của các tổ chức trong và ngoài nước để cấp học bổng cho HSSV; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng; đổi mới việc tuyển chọn đề tài và chủ trì đề tài theo định hướng nghiên cứu, phối hợp với thực tiễn NCKH của Trường và địa phương, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và nâng cao chất lượng đề tài cấp cơ sở có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm, tăng nguồn thu KHCN cho Nhà trường.

Ngoài báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị cũng nghe các Báo cáo về công tác tài chính, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về kiểm tra tài chính; giải trình của Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị đối với các ý kiến của VCNLĐ được các đại biểu đồng thuận, đánh giá cao.

TS. Lê Thế Phiệt – Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính thông qua: “ Báo cáo công khai tài chính”.

TS. Nguyễn Minh Hải – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua: “Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về kiểm tra tài chính”

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025. Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất bầu 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới.

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT thực hiện bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng thực hiện bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

TS. Phạm Trọng Lượng – Chủ tịch Công đoàn Trường thực hiện bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023  - 2025 ra mắt Hội nghị

Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2023-2024 đã kết thúc thành công, nghị quyết của Hội nghị đã được thông qua và được các đại biểu thống nhất 100%. Toàn thể đại biểu dự Hội nghị quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự phát triển vững mạnh của Nhà trường. Đại diện Lãnh đạo Trường và Công đoàn Trường đã ký kết biên bản giao ước giữa Nhà trường với Công Đoàn Trường.

TS. Phạm Trọng Lượng – Chủ tịch Công đoàn Trường thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của năm học 2023 – 2024

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng và TS. Phạm Trọng Lượng- Chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết biên bản giao ước giữa Nhà trường với Công Đoàn Trường

TS. Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng khoa Kinh tế  – Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Bằng khen cho 05 cá nhân thuộc Trường Đại học Tây Nguyên đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

ThS. Ngô Thị Hiếu – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thông qua các quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp Hội nghị, Lãnh đạo Trường cũng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm họ 2022 – 2023 và trao danh hiệu đạt “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường  trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

PGS.TS Lê Đức Niêm– Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

TS. Nguyễn Thanh Trúc trao danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2022 - 2023

PGS.TS Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2022 - 2023

PGS.TS Lê Đức Niêm trao danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2022 - 2023

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS