Sáng ngày 9/8/2022, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, Đảng Bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

 Đến tham dự và trao quyết định, về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Hải Đông - Phó trưởng Ban, đồng chí Hoàng Xuân Việt - Phó Trưởng phòng TCCB; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Trần Trung Dũng – Thành viên Hội đồng trường - Nguyên Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng (phó) các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư các chi bộ.

Toàn cảnh buổi lễ

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Việt - Phó Trưởng phòng TCCB - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk thông qua Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Xuân Việt - Phó Trưởng phòng TCCB - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk thông qua Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Hải Đông - Phó trưởng Ban - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk trao Quyết định và tặng hoa

chúc mừng Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Hải Đông - Phó trưởng Ban - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk trao Quyết định và tặng hoa

chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy

Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng

đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Ban thường vụ

Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Ban thường vụ

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Ban thường vụ

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hải Đông - Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên có nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, vì vậy việc kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy là một trong những nhiệm vụ có tính quyết định đến công tác xây dựng đảng của Đảng bộ. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cần phải đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Đông - Phó trưởng Ban - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu, trên cương vị công tác mới, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ để cùng hệ thống chính trị nhà trường xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, vì đoàn kết chính là sức mạnh để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của tỉnh ĐắkLắk và lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy ĐắkLắk, các ban của tỉnh ủy và đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách địa bàn, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các đồng chí cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức nhà trường để Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS