Sáng 27/7, Trường Đại học Tây nguyên tổ chức buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam có Ông Trần Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Văn Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị ; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Trần Trung Dũng – Nguyên Phó Hiệu trưởng, TS. Cao Thị Lý – Giảng viên – Nguyên Phó Trưởng khoa Nông Lâm Nghiệp, Lãnh đạo Phòng KH&QHQT, Lãnh đạo và các giảng viên Khoa Nông Lâm nghiệp.

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam cùng thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 nội dung, gồm: Hợp tác nghiên cứu và triển khai cách tiếp cận phù hợp trong quản lý tài nguyên tổng hợp ở tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên; hợp tác nghiên cứu xây dựng và đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây nguyên nói chung, phù hợp với yêu cầu của Việt Nam và quốc tế trong bối cảnh các cấp đang triển khai thực hiện lồng ghép kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của chính phủ; tổ chức các nội dung tập huấn, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tham vấn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu kỹ thuật; hợp tác trong xuất bản các ấn phẩm; kết nối và trao đổi học tập, nâng cao năng lực nghiên cứu của các bên qua các hình thức trao đổi thực tập sinh trong nước và nước ngoài theo các chương trình dự án.

TS. Nguyễn Văn Trúc – Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường và Ông Trần Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Văn Trúc – Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam đã hỗ trợ và làm việc với Nhà trường trong suốt thời gian qua. Trên cơ sở mở rộng mối quan hệ giữa hai bên sẽ thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Nông Lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường; xây dựng kế hoạch quản lý nguồn tài nguyên nhiệt đới phong phú và đa dạng của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Văn Trúc – Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ ký kết

 Ông Triệu Văn Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam cho biết, Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm đã có mối quan hệ lâu dài với nhau. Việc ký kết biên bản hợp tác là một bước tiến thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình về quản lý tài nguyên hiệu quả và bền vững, góp phần phát triển sinh kế hộ gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên.

Triệu Văn Hùng – Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Tropenbos - Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Sau buổi ký kết này, hai bên sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận mục tiêu nhiệm vụ để thống nhất kế hoạch hoạt động phối hợp hợp tác trong giai đoạn 2022-2025. Góp phần hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây nguyên xây dựng kế hoạch trong lĩnh vực phục hồi tài nguyên rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về nông lâm nghiệp, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các thành viên tham gia lễ ký kết chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS