Chiều ngày 16/02/2022, tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ và Trưởng (hoặc Phó phụ trách) các đơn vị.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị đã phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Đảng bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị đã phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Đảng bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo đã khái quát những kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền giáo dục phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đảng viên “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; công tác tổ chức cán bộ; công tác HSSV; đào tạo và tuyển sinh; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản lý cơ sở vật chất và tài chính.... Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể,.. Đặc biệt là trong năm học vừa qua, Đảng bộ Nhà trường đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động cụ thể hóa bằng những nghị quyết và chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục trong năm 2021 để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã nghe, thảo luận và thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả công tác Đảng bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường đề ra.

Nhân dịp này, Đảng Bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã trao Giấy khen cho 04 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và  55 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2021

Phòng Truyền thông và TVTS