Ngày 29 và 30/11/2021, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức họp xét và công khai kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho các ứng viên đăng ký trong năm 2021.

Thành viên tham gia Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 gồm có: GS.TS. Nguyễn Anh Dũng – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Môi trường – Trường Đại học Tây Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên: PGS.TS. Trần Trung Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. Văn Tiến Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Diên, PGS.TS. Trần Quang Hạnh, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên. Thư ký Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh. 

Ngoài các thành viên của Hội đồng, Nhà trường còn thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ đối với các ứng viên xét chức danh Phó Giáo sư năm 2021 gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, PGS.TS. Trần Quang Hạnh, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS Tống Thị Lan Chi và PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh. 

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng –  Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở và các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, thành viên Hội đồng thẩm định năng lực ngoại ngữ

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên đã tiến hành họp công khai xét kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, công bằng và đúng quy định của Nhà nước, các thành viên Hội đồng đã thống nhất 02 ứng viên đạt được các tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo tổng quan khoa học tại Hội đồng.

Hình ảnh làm việc của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và các thành viên Hội đồng thẩm định năng lực ngoại ngữ

Tại buổi làm việc, các ứng viên đã trình bày báo cáo khoa học tổng quan, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ... trước Hội đồng, trao đổi trực tiếp với Hội đồng về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời trình bày báo cáo tổng quan và trả lời câu hỏi của Hội đồng chuyên môn bằng tiếng Anh. Tổ đánh giá năng lực ngoại ngữ đã thẩm định năng lực ngoại ngữ cho các ứng viên Phó Giáo sư theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ứng viên Phó Giáo sư Nguyễn Văn Bốn trình bày báo cáo khoa học tổng quan

Ứng viên Phó Giáo sư Phạm Thế Trịnh trình bày báo cáo khoa học tổng quan

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên ngày 30/11/2021, tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Ngành/Chuyên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư cho các ứng viên;

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên công khai kết quả như sau:

1. Ứng viên Phó Giáo sư Nguyễn Văn Bốn – Sinh học/Hoá sinh(Trường Đại học Tây Nguyên)

2. Ứng viên Phó Giáo sư Phạm Thế Trịnh – Liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý đất đai (Sở khoa học & Công nghệ Đắk Lắk)

Thời gian công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 14/12/2021.

Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, các thành viên Hội đồng thẩm định năng lực ngoại ngữ chụp hình lưu niệm

Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, các thành viên Hội đồng thẩm định năng lực ngoại ngữ chụp hình lưu niệm

với các ứng viên Phó Giáo sư

Trung tâm Thông tin