Trong các tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, số lượng và chất lượng các công bố trong nước và quốc tế là tiêu chuẩn quan trọng. Vì vậy, với một cơ sở giáo dục đại học, tạp chí khoa học có vai trò quan trọng, đóng vai trò là kênh để công bố các sản phẩm nghiên cứu khoa học; phương tiện học tập và nghiên cứu đồng thời là chỉ số thể hiện chất lượng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Nhằm tìm ra các giải pháp hữu ích để đẩy mạnh phát triển tạp chí của Trường lên tầm cao mới, sáng ngày 14/4/2021, tại hội trường tầng 7 Nhà Điều hành, Phòng KH&QHQT phối hợp với BBT, HĐBT tổ chức “Hội thảo Xây dựng Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên tiệm cận chuẩn quốc gia, quốc tế”.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía lãnh đạo Trường có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên; sự tham dự của quý thầy cô là GS, PGS, TS, những nhà khoa học đầu ngành của nhà trường; thành viên BBT, Hội đồng biên tập tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên.

TS Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT – Ban Thư ký tạp chí dẫn chương trình Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên mong muốn các nhà khoa học sẽ thảo luận, trao đổi, để đưa ra những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng với mục đích xây dựng tạp chí khoa học của Trường phát triển, nâng cao chất lượng để tiệm cận chuẩn quốc gia, quốc tế. Những góp ý quý báu của các nhà khoa học trong Hội thảo lần này là cơ sở để Phòng KH& QHQT kiện toàn Ban Biên tập của tạp chí theo Thông tư 41 và các nội dung quan trọng. Nhiệm vụ cũng là định hướng của Nhà trường trong thời gian tới đó là xuất bản tạp chí khoa học của Trường dưới 2 hình thức bản in và bản điện tử; bổ sung khối ngành Khoa học Giáo dục; tăng số xuất bản hằng năm.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã được lắng nghe tham luận đề dẫn “Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển của Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên” do TS. Nguyễn Đình Sỹ – Phó Trưởng phòng KH&QHQT – Ban Thư ký tạp chí trình bày và Tham luận đề dẫn: “Tạp chí Khoa học tiên tiến: Các hệ thống phân hạng tạp chí và tiêu chí xét duyệt” với phần trình bày của PGS.TS. Lê Đức Niêm.

Hai báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận, những kinh nghiệm của các nhà khoa học được chia sẻ tại Hội thảo lần này. Đây là cơ sở để Ban Thư ký tạp chí xây dựng Đề án, chương trình hành động trong thời gian tới, định hướng phát triển, nâng cao chất lượng, nâng tầm thương hiệu cho tạp chí khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên.

Một số ý kiến góp ý, thảo luận của các nhà khoa học tại Hội thảo

Các nhà khoa học tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin