Ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên, Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên có buổi làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Nâm nghiệp Tây Nguyên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Nâm nghiệp Tây Nguyên có TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng; TS. Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng cùng các cán bộ của Viện; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng Trường cùng lãnh đạo các đơn vị: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch tài chính, Khoa Nông Lâm nghiệp, Khoa Chăn nuôi Thú y, Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác về hoạt động Khoa học Công nghệ và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác hoạt động Đào tạo và Khoa học Công Nghệ nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nền nông nghiệp vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Đại diện Viện và Trường phát biểu tại buổi làm việc 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Nâm nghiệp Tây Nguyên và Trường Đại học Tây Nguyên ký kết biên bản hợp tác trong hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo

Trên cơ sở đó, các lĩnh vực tập trung thỏa thuận hợp tác:

1. Hợp tác trong hoạt động Khoa học và Công nghệ: Đồng triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao về khoa học kỹ thuật; phối hợp đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo năng lực; phối hợp tổ chức các hoạt động tham quan học tập, hội nghị, hội thảo, tập huấn về các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến… các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ cộng đồng; hợp tác trong hoạt động giới thiệu, mời gọi hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng gắn kết và thúc đẩy phát triển trong các mối quan hệ quốc tế phục vụ nghiêncứu khoa học và chuyển giao công nghệ Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của hai Bên, sẽ hợp tác để triển khai một số lĩnh vực khác.

2. Hợp tác trong đào tạo: Hai bên thống nhất trong việc tổ chức đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ), phối hợp tổ chức đào tạo và bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về tiêu chuẩn, kỹ thuật liên quan đến cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng lực của cán bộ hai đơn vị. Hai bên chia sẻ tạo điều kiện về cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, vườn cây, các mô hình nông nghiệp…) để sinh viên, học viên, cán bộ thực tập, thực hành nghiên cứu và trải nghiệm.

Đại diện Viện và Trường chụp hình lưu niệm

Sau Lễ ký kết, Lãnh đạo Nhà trường đã tham quan các phòng thí nghiệm, vườn ươm, khu thực nghiệm của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 

Trung tâm Thông tin