Sáng ngày 13/11/2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia buổi tiếp và làm việc, về phía Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Nguyễn Tô Chung – Phó Trưởng Ban, Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng, Bà Nguyễn Thảo Hương – Vụ Giáo dục Đại học, Bà Phạm Thị Hằng Nguyên – Ban quản lý; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ, phòng KHTC, phòng CSVC, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về những vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên từ năm 2017 đến năm 2020; việc phân bổ, quản lý, và sử dụng kinh phí của Đề án đối với các nội dung chuyên môn theo nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Từ đó kiến nghị một số khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án để Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với các kế hoạch triển khai nhiệm vụ hằng năm của Nhà trường trong dạy và học ngoại ngữ tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Tây Nguyên

Trung tâm Thông tin