Thực hiện nội dung hợp tác tại Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm Khám phá khoa học, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Trung tâm Khám phá khoa học thuộc Sở KH&CN tỉnh Bình Định.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung tâm Khám phá khoa học có ông Nguyễn Hữu Hà – Giám đốc Trung tâm, ông Lê Quang Thủy – Chuyên gia chế tạo, ông Dương Tuấn Anh – Chuyên gia chế tạo, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, TS. Nguyễn Văn Bồng – Phó Trưởng khoa Phụ trách chung Khoa KHTNCN, TS. Cao Thị Lý – Phó Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp, Bộ môn Vật lý, Nhóm NC&TK Giáo dục STEM, TT Ứng dụng và TVKT nông lâm nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi về nội dung đã ký kết tại Biên bản ghi nhớ; trao đổi cơ hội hợp tác về đào tạo sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên thực tập chuyên môn về chuyên ngành Vật lý tại Trung tâm Khám phá khoa học. Hai đơn vị thảo luận trong việc phối hợp tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị chuyên đề về vật lý và thiên văn trong năm 2021. Qua đó, hai đơn vị lên kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu giữa nhóm STEM thuộc Trường Đại học Tây Nguyên và Trung tâm; tổ chức tham quan nhà màng và hợp tác về lĩnh vực IOT hướng đến thực hiện các đề tài, dự án khoa học trong năm 2021. 

 Đại diện hai đơn vị chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin