Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch số 127 – KH/TU ngày 22/8/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 28 – 29/7/2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí H’Lim Niê – TVTU – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Nghĩa – TVTU - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí  Lê Năng Hảo - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Lan Anh – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Quyên – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Minh Nhung – Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; về phía Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Tấn Vui – Nguyên Bí thư Đảng ủy – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Y Trou Aliô – Chủ tịch Công đoàn Trường – Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Ngô Đình Quốc – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức - Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu Trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch các tổ chức chính trị trong Nhà trường cùng với 176 đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho 423 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên và Đoàn Thư ký trực tiếp điều hành các nội dung của Đại hội. 

Đoàn Chủ tịch

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đã cố gắng không ngừng, vượt qua rất nhiều khó khăn về nhân lực, điều kiện tài chính và cơ sở vật chất để xây dựng Nhà trường ngày càng lớn mạnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngoài việc đánh giá đầy đủ những thành quả đã đạt được, còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu ra các đồng chí có đủ năng lực, uy tín, trí tuệ, sức khỏe vào Ban chấp hành Đảng bộ để tiếp tục xây dựng và phát triển Nhà trường, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn khai mạc và thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XI

Tại Đại hội, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Trường trong giai đoạn vừa qua. Báo cáo đã nêu khái quát kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn hạn chế của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên khóa XI.

Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà BCH Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên đã đạt được. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên là rất lớn, đòi hỏi Nhà trường phải nỗ lực phấn đấu và có quyết tâm chính trị cao. Trong đó, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, ưu tiên tập trung vào những nội dung đào tạo quan trọng có tính đột phá của Nhà trường; mở rộng hợp lý quy mô đào tạo, phát triển, xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo theo chương trình song bằng và ngắn hạn. Đồng thời phát triển khoa học công nghệ gắn liền với phát triển đào tạo nguồn nhân lực; duy trì, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trẻ có tiềm năng cho Nhà trường, …

Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 19 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phiên họp thứ nhất

Thay mặt đoàn Thư ký, đồng chí Phạm Trọng Lượng thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và được 100% Đại hội đại biểu nhất thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Trần Trung Dũng - Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và mời các đồng chí BCH Đảng bộ khóa XII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đ/c Phạm Trọng Lượng – Trường đoàn Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường khóa XII

Đ/c Lê Năng Hảo - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Thay mặt BCH khóa mới, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc đã trao tặng những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tham gia tái cử BCH Đảng bộ khóa XII.

Đ/c Nguyễn Thanh Trúc tặng hoa cảm ơn các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tham gia tái cử BCH Đảng bộ khóa XII

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Trúc thay mặt BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng của tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm, giúp đỡ, định hướng và chỉ đạo sâu sát các hoạt động để Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên được thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trường sẽ phát huy hết sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác và học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

PGS.TS Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức - Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Phạm Văn Thành – Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Vũ Nhật Phương – Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHTN tặng hoa chúc mừng Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Trung tâm Thông tin