Sáng ngày 27/11/2019, tại phòng 2.2 tòa Nhà điều hành trung tâm, Trường đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ.

Tham gia buổi tiếp và làm việc, về phía Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ có TS. Nguyễn Hữu Tĩnh – Giám đốc Phân viện, TS. Đoàn Đức Vũ – Trưởng phòng KH và HTQT, TS. Phạm Văn Quyền – Giám đốc TT nghiên cứu và PTCN gia súc lớn, về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Lãnh đạo: KH&QHQT, phòng ĐTĐH, Khoa Ngoại ngữ, Khoa CNTY.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc mở lớp Ngôn ngữ Tiếng anh văn bằng hai, đào tạo các lớp ngắn hạn liên quan đến Chăn nuôi Thú y và hoạt động NCKH.

Đại diện của Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ tham gia buổi làm việc

 Lãnh đạo trường và Lãnh đạo các đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên tham gia buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Trung tâm Thông tin