Sáng ngày 07/11/2019, tại phòng 2.3 - Nhà Điều hành Trung tâm, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu có: TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường; Thường vụ Công đoàn Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Sinh, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc:

- Quyết định số 2263/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2019 về công tác cán bộ của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, giao PGS.TS. Phùng Minh Lương, Giảng viên Cao cấp, hạng I, Phó Trưởng Khoa Y Dược, làm nhiệm vụ Phụ trách chung Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 01/11/2019.

- Quyết định số 2262/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2019 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Giảng viên chính, hạng II, Phó Trưởng Khoa Kinh tế, giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/11/2019.

- Quyết định số 2261/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2019 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng, Giảng viên chính, hạng II, tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/11/2019; đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách chung Khoa Ngoại ngữ.

- Quyết định số 2235/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2019 về công tác nhân sự của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, bổ nhiệm lại TS. Trương Thông Tuần, Giảng viên chính, hạng II, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, kể từ ngày 06/11/2019 cho đến tuổi hết làm công tác quản lý theo quy định.

- Quyết định số 2236/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2019 về công tác nhân sự của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, bổ nhiệm lại TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung, Giảng viên chính, hạng II, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 06/11/2019, kiêm giữ chúc vụ Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Sư phạm.

- Quyết định số 2339/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2019 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, bổ nhiệm ThS. Võ Xuân Hội, Giảng viên chính, hạng II, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 06/11/2019.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng trường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng với khả năng chuyên môn, kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết trong công việc, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ xây dựng đơn vị ngày càng bền vững, góp phần chung vào sự phát triển lớn mạnh của Nhà trường.

Hình ảnh tại buổi lễ

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Phùng Minh Lương

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

Đại diện Khoa Ngoại ngữ tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

Đại diện Khoa Kinh tế tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thị Hải Yến

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Trương Thông Tuần

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng TS. Trương Thông Tuần

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho ThS. Võ Xuân Hội

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng ThS. Võ Xuân Hội

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường chụp hình lưu niệm với các viên chức được bổ nhiệm

Trung tâm Thông tin