BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Lấy ý kiến của Giảng viên, Viên chức và NLĐ các đơn vị về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ, năm 2024


Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem ở file đính kèm theo./.