THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 11 chương trình đào tạo tại Trường


CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO

Kính gửi:Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ cuộc họp công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) tại Trường ngày 31 tháng 7 năm 2023, Nhà trường thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long sẽ vào khảo sát chính thức (KSCT) phục vụ đánh giá ngoài 11 CTĐT tại Trường Đại học Tây Nguyên từ ngày 05 tháng 8 đến hết ngày 09 tháng 8 năm 2023;

Việc khảo sát chính thức sẽ được tiến hành theo hình thức kết hợp: Trực tiếp tại Trường (Chương trình làm việc chi tiết kèm theo) và Trực tuyến (qua các đối tượng phỏng vấn sử dụng phần mềm MS-Teams/Google Meet/Zoom);

 Lãnh đạo các phòng chức năng và các Khoa, Trung tâm, Thư viện và viên chức được cử/phân công có trách nhiệm bố trí lịch dạy, thời gian và các công việc khác để làm việc tập trung tại Trường trong đợt KSCT, cử/phân công cán bộ đầu mối của đơn vị trực để hỗ trợ đoàn ĐGN khi có các yêu cầu bổ sung về hồ sơ, minh chứng liên quan đến báo cáo TĐG; các Khoa/bộ môn có CTĐT đánh giá ngoài phối hợp với phòng Quản lý chất lượng và các phòng chức năng để đón tiếp Đoàn KSCT theo đúng chương trình và kế hoạch làm việc của Đoàn.