KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, VC-NLĐ

về môi trường làm việc tại Trường, năm 2022

(Khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/R3kLr6oap45Tk5AX8)


Kính gửi:        Lãnh đạo các đơn vị;

                      Viên chức và người lao động trong toàn Trường

 

          Thực hiện các Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;

          Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

           Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của viên chức và người lao động (VC-NLĐ) về môi trường làm việc tại Trường, năm 2022, đề nghị quý Thầy/Cô, Anh/Chị dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

          Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ góp phần để Nhà trường có các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp các giảng viên (GV), VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Thực hiện khảo sát theo đường link bên dưới:

            https://forms.gle/R3kLr6oap45Tk5AX8