BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021     Căn cứ Kế hoạch số 4/KH-QLCL ngày 20/10/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020-2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; Phòng Quản lý chất lượng báo cáo kết quả khảo sát theo file đính kèm.