BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng Hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ khác tại Trường