Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019

Có kèm theo Hướng dẫn và các phụ lục, biểu mẫu.

Attachments:
Download this file (Bieumau.pdf)Bieumau.pdf[ ]6553 kB
Download this file (CongvanKHCN 2019.pdf)CongvanKHCN 2019.pdf[ ]5263 kB