“Dự án EMSIV – Nâng cao năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam, được điều phối bởi đại học AlmaLaurea Interuniversity Consortium (Italy) - www.almalaurea.it/en), phù hợp với ưu tiên chung của Liên minh Châu Âu để “Tăng cường năng lực và duy trì sự bền vững”, nhằm thúc đẩy đối thoại toàn diện về giáo dục đại học cho sinh viên các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bằng cách tăng cường mạng lưới giữa các bên liên quan trong nước, nhằm đẩy mạnh cam kết của họ để giúp sinh viên dân tộc thiểu số hòa nhập thành công vào thị trường lao động.

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em, mặc dù hiện tại thanh niên các dân tộc thiểu số được hưởng sự giáo dục tốt hơn so với cha mẹ của họ trước đây nhưng họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Mục tiêu cốt lõi của dự án là nhằm giảm bớt các rào cản mà sinh viên dân tộc thiểu số phải đối mặt trong quá trình hòa nhập thị trường lao động cũng như tăng cường sự chủ động nắm bắt cơ hội, tăng cường kỹ năng, khả năng làm việc và hòa nhập xã hội qua việc trang bị cho họ những công cụ hiệu quả.

Mục tiêu hoạt động của Dự án EMSIV bao gồm: Phân tích sự tự nhận thức bản thân của sinh viên dân tộc thiểu số tại Việt Nam khi gia nhập thị trường lao động cũng như thái độ của các doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số; tìm hiểu tình hình việc làm và đặc điểm của sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp. Các hoạt động này được kết hợp qua việc chuyển giao, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên các trường đại học thụ hưởng nhằm thúc đẩy khả năng tìm việc và hòa nhập xã hội cho nhóm sinh viên dân tộc thiểu số với sự chia sẻ, hỗ trợ của các đối tác Châu Âu về chiến lược, công cụ trong các lĩnh vực bảo vệ, trao quyền và hòa nhập của nhóm dân tộc thiểu số.

Dự án này cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội, các bên liên quan, các nhà hoạch định chính sách về vấn đề hòa nhập xã hội và thị trường lao động của sinh viên dân tộc thiểu số, qua đó xây dựng một diễn đàn thường trực dành cho thanh niên dân tộc thiểu số. Việc thành lập diễn đàn sẽ giúp cho thanh niên dân tộc thiểu số ở Việt Nam có kênh thông tin thường xuyên trao đổi, đối thoại, bày tỏ nhu cầu, nguyện vọng, các hoạt động cần được hỗ trợ giải quyết, từ đó tăng cường tính chủ động và hòa nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Các tổ chức ở Việt Nam tham gia dự án bao gồm: Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông Lâm nghiệp Miền núi và Ban Quản lý các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

"Được tài trợ bởi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, quan điểm và ý kiến được bày tỏ chỉ là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của Liên minh châu Âu. Cả Liên minh châu Âu và cơ quan cấp phép đều không thể chịu trách nhiệm về ý kiến và quan điểm nêu trên"

Website: https://emsiv.eu/

“The Empowerment of ethnic Minority Students In Vietnam - EMSIV project (www.emsiv.eu) coordinated by AlmaLaurea Interuniversity Consortium (Italy) - www.almalaurea.it/en) - is intended to promote a comprehensive dialogue on ethnic minorities in higher education in Vietnam by enhancing the networking among national stakeholders in order to promote their commitment for a successful inclusion of ethnic minority students into the labour market. EMSIV project specifically aims at analyzing the self-perception of Vietnamese minority students when they enter the labour market as well as the attitude of firms towards minority graduates and at apprehending the employment situation and characteristics of ethnic minority graduates. Such activities are compounded by capacity transfer in favour of beneficiary universities’ staff so to foster the employability of students belonging to ethnic minority with EU partners sharing their strategies and tools developed in the field of protection, empowerment and inclusion of ethnic minorities. The Project partnership is composed by Vietnamiese organisations: Hanoi University, Tay Nguyen University, Thai Nguyen University, Nha Trang University, Agriculture and Forestry Research & Development Center for Mountains Region, Management Board of Hanoi Industrial Zones and Processing & Export Areas and European organisation: Polytechnic of Porto and University of Insubria (Italy).