THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-04 “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên.”, do TS. Lê Thế Phiệt làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14 giờ 00, thứ tư, ngày 05 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 2.1, Nhà điều hành trung tâm - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự!