THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số chính quyền cấp huyện, xã của tỉnh Đắk Nông đáp ứng tình hình mới”, do TS. Dương Thị Ái Nhi làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 09giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 4.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!