THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-02 “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sắn ở Tây Nguyên”,  do TS. Ao Xuân Hòa làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 09 giờ 15, ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 2.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!