THÔNG BÁO

Về việc ban hành Thể lệ tổ chức "Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên năm 2022"

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (The le cuoc thi DMST nam 2022.pdf)The le cuoc thi DMST nam 2022.pdf[ ]3691 kB