THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-04 “Nhân dòng phân tử và phân tích hệ thống gene chitinase từ vi khuẩn Bacillus velezensis RB.IBE29 được phân lập ở Tây Nguyên” do TS. Trần Minh Định làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h00, thứ tư ngày 11 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Viện CNSH&MT - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!