THÔNG BÁO

Về việc xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (MAU DANG KI DINH HUONG 2022.xls)MAU DANG KI DINH HUONG 2022.xls[ ]54 kB
Download this file (TB XDKH KHCN 22.pdf)TB XDKH KHCN 22.pdf[ ]546 kB