Trường Đại học Tây Nguyên lọt top 34 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về công bố quốc tế năm 2020

Trong năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã có 39 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, SCI, SCIE và lọt top 34 trường đại học (không tính các đại học quốc gia và trực thuộc các bộ, ngành khác, trường ngoài công lập) được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng với tổng số tiền thưởng gần 125 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Trung tâm Thông tin