THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” do TS. Dương Quốc Huy  làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h30, thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: P8.1.4 – VP Bộ môn Toán -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!