THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2018 - TTN - 02 “Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do Voi gây ra ở khu vực có xung đột Voi – Người, trong vùng đệm vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk” do TS. Cao Thị Lý  làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h00, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: P4.1 – Khu nhà điều hành -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!