THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-03 “Phân tích và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do ThS. Nguyễn Thị Tuyền làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ tư ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường 60 chỗ - Tầng 6 – Khu nhà Hành chính – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!