THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020-2021

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB dieu chinh tg dang ky de tai sv.pdf)TB dieu chinh tg dang ky de tai sv.pdf[ ]1194 kB