THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2015-15-72 ” Nghiên cứu khả năng nhân giống cây sâm đá (Curcuma sp.) bằng nuôi cấy mô thực vật” do PGS.TS. Phan Văn Tân làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 15h00, thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm nghiệp

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!