THÔNG BÁO

Về việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia

Link đăng nhập: https://bogiaoduc.vnerp.vn/

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Xem video hướng dẫn tại đây

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (2945_TB_DHTN Nhap du lieu CCVC.pdf)2945_TB_DHTN Nhap du lieu CCVC.pdf[ ]417 kB