THÔNG BÁO

Về việc cập nhật chương trình đào tạo đại học áp dụng cho khoá tuyển sinh 2023

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (Mau 1 CTDT.doc)Mau 1 CTDT.doc[ ]698 kB
Download this file (Mau 2 DCCT.doc)Mau 2 DCCT.doc[ ]91 kB
Download this file (TB_DHTN_DTDH_2023_1584.pdf)TB_DHTN_DTDH_2023_1584.pdf[ ]6388 kB