THÔNG BÁO

Về kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 và kế hoạch xét tuyển viên chức vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem chi tiết tại đây