THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn đối với các ứng viên dự kiến trúng tuyển đợt tuyển dụng viên chức bổ sung (đợt 2) năm 2021

Xem chi tiết tại đây