THÔNG BÁO

Về kết quả xét hồ sơ vòng 1 và kế hoạch xét tuyển viên chức vòng 2, tuyển dụng viên chức bổ sung (đợt 2) năm 2021

Xem chi tiết tại đây