THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên hoãn học các học phần thực hành học kỳ 1 năm học 2021-2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB hoan hoc phan thuc hanh.pdf)TB hoan hoc phan thuc hanh.pdf[ ]1610 kB