THÔNG BÁO

Về kết quả xét hồ sơ và kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức Trường Đại học Tây Nguyên năm 2021

Có thông báo đính kèm