THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Quý II/2021 và năm học 2020 - 2021

Có thông báo và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (Bieu mau.xls)Bieu mau.xls[ ]42 kB
Download this file (QC XLVC va mau.doc)QC XLVC va mau.doc[ ]247 kB
Download this file (TB XLVC 20-21.pdf)TB XLVC 20-21.pdf[ ]187 kB